Στην προσθήκη κολυμβητικής δεξαμενής σε όροφο προχώρησε το ξενοδοχείο ISLAND στην περιοχή των Γουβών του νομού Ηρακλείου. Το εμβαδόν της πισίνας ξεπερνά τα 100 τετραγωνικά μέτρα και ο στατικός της φορέας αποτελεί σύμμικτη κατασκευή από μεταλλικά στοιχεία και πλάκες σκυροδέματος. Η Domos Structural ανέλαβε τόσο τη στατική μελέτη όσο και την επίβλεψη της κατασκευής.

Gallery