Ένα από τα συστήματα καθολικού ελέγχου του φαινόμενου της διάβρωσης αποτελεί η καθοδική προστασία, κατά την οποία εφαρμόζεται δυναμικό αντίθετο του δυναμικού διάβρωσης, μεταβάλλοντας τη μεταλλική ράβδο σε κάθοδο ενός ηλεκτρολυτικού κελιού.

Επομένως, με τη διαδικασία αυτή αναστέλλεται η διεξαγωγή αντιδράσεων οξείδωσης του μετάλλου και λαμβάνει χώρα η αντίδραση της αναγωγής. Το δυναμικό συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος προκαλείται με δύο διαφορετικούς τρόπους, είτε με την επιβολή τάσεως από μια πηγή συνεχούς ρεύματος ή κάνοντας χρήση ενός μετάλλου/κράματος υψηλότερου δυναμικού από εκείνου του προστατευμένου μετάλλου κράματος.

Η εταιρεία μας, από το 2000, ειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών καθοδικής προστασίας χαλύβδινου οπλισμού και αναλαμβάνει την τοποθέτηση ανοδίων ψευδαργύρου από εξειδικευμένο προσωπικό με εξαιρετικά αποτελέσματα και μεγάλη διάρκεια ζωής της επισκευής.

Gallery