ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


Στην αρχαία Ελλάδα επικρατούσε η άποψη ότι ο σεισμός είναι αποτέλεσμα της οργής των θεών και γι αυτό το λόγο τίποτα δεν μπορούσε να του αντισταθεί. Με την πάροδο των χρόνων αυτή η άποψη έχει φυσικά αλλάξει. Ο αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών αναπτύχθηκε για να πετύχει αρχικά το στόχο της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Σε αυτό το στάδιο έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι μια υπερ-στιβαρή κατασκευή που σκοπό έχει να αντισταθεί στη σεισμική δράση εκτοξεύει το κόστος και δεν προστατεύει ικανοποιητικά την ανθρώπινη ζωή. Αντιθέτως, αποδείχθηκε ότι με το να επιτρέπονται μικροταλαντώσεις των κατασκευών κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, οδηγεί σε πιο οικονομικές λύσεις ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ασφάλεια τους.

Στις μέρες μας οι νέοι στόχοι του αντισεισμικού σχεδιασμού προχωρούν ένα βήμα παραπέρα. Εκτός από την προστασία τη ζωής επιδιώκεται και ο περιορισμός των βλαβών. Με αυτόν τον τρόπο τα κτίρια που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς, είναι πιο ασφαλή, πιο οικονομικά και λιγότερο ευπαθή.

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στο χώρο του αντισεισμικού σχεδιασμού των κατασκευών και η διαρκής ενημέρωση πάνω στις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και κανονιστικές διατάξεις, έχει προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε άρτια τεχνογνωσία πάνω στο περίπλοκο αυτό ζήτημα. Η υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση των μηχανικών μας, μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις για μεγαλύτερες, οικονομικότερες και ασφαλέστερες κατασκευές με σιγουριά και απόλυτη επιτυχία.

Το γεγονός ότι το γραφείο μας εδώ και 40 χρόνια συμπορεύεται με την αιχμή της επιστημονικής γνώσης, μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε τις κατασκευές μας με έμφαση στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα.