Σε κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας θα προχωρήσει μεγάλο ξενοδοχείο που βρίσκεται στην Αγία Πελαγία. Η μελέτη έγινε από την εταιρεία μας με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην παραλία αλλά και της γενικότερης μετακίνησης των πελατών.

Gallery