ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΗΣ


Η γη είναι το σπουδαιότερο φυσικό αγαθό. Παράλληλα όμως αποτελεί ένα αντικείμενο με οικονομική διάσταση, το οποίο με βάση το ισχύον σε κάθε περίπτωση νομικό πλαίσιο υπόκειται σε δικαιώματα κυριότητας και νομής.

Η ύπαρξη μίας σταθερής και αξιόπιστης πολιτικής για την διαχείριση της γης, η διασφάλιση των δικαιωμάτων και η καλή διαχείρισή τους, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Αγοράς των Ακινήτων και την πραγματοποίηση ουσιαστικών και μακροχρόνιων επενδύσεων που υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει σε συνεργασία με γραφεία Real Estate την ανεύρεση εκτάσεων γης με σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση τους. Αναλαμβάνει να ελέγξει και να εκδώσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις που απαιτούνται στην κάθε περίπτωση, με σκοπό τη διασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης της συγκεκριμένης επένδυσης, αλλά και τη διευκόλυνση των πελατών μας και την απαλλαγή τους από γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Στις αρμοδιότητες μας βρίσκονται μεταξύ άλλων:

  • βεβαιώσεις χρήσεων γης
  • χαρακτηρισμός εκτάσεων από δασαρχείο
  • βεβαιώσεις από αντίστοιχες αρχαιολογικές εφορίες
  • πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν το ακίνητο ( όροι δόμησης, παρεκκλίσεις, κτλ.)
  • οριοθέτηση ρεμάτων
  • οριοθέτηση γραμμών αιγιαλού-παραλίας
  • έκδοση οικοδομικών αδειών

Με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας, θα σας βοηθήσουμε να μετατρέψετε τις ιδέες σας σε πράξη.