ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ


Λόγω της αυξημένης ζήτησης των ημερών, συνεργάτες της DOMOS STRUCTURAL έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί ως επιθεωρητές για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Ακόμη, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών, αδειών λειτουργίας καθώς και τακτοποιήσεις-νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων ή βεβαιώσεων με βάση το νόμο 4495/2017.