Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της θεμελίωσης του νέου κτιρίου γραφείων σύμφωνα με τη μελέτη της εταιρείας μας καθώς και η κατασκευή της πλάκας οροφής ισογείου, υπό την επίβλεψή μας.

Ακολουθεί η κατασκευή διάτρητου μεταλλικού στεγάστρου υψηλών αρχιτεκτονικών απαιτήσεων και η πλάκα οροφής του ορόφου.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει και η μεταφορά γραμμών παραγωγής στο νέο ενιαίο χώρο εμβαδού 2000 τμ.

Gallery