Στα πλαίσια του project Navarino Residences, η TEMES, ιδιοκτήτρια εταιρεία του Costa Navarino, κατασκευάζει νέα εξοχική κατοικία.

Σε συνέχεια της άριστης συνεργασίας μας, η εκπόνηση της στατικής μελέτης ανατέθηκε στην εταιρεία μας.

Πρόκειται για τη βίλα με κωδικό Μ1.14, η αρχιτεκτονική μελέτη της οποίας πραγματοποιείται από το γραφείο potiropoulos+partners, ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά γραφεία της Ελλάδας.

Gallery