Στο κέντρο του Ηρακλείου βρίσκεται διατηρητέο κτίριο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από το Δήμο ως επικινδύνως ετοιμόρροπο. Κληθήκαμε σαν εταιρεία να ερευνήσουμε όλες τις τεχνικές λύσεις με σκοπό τη διατήρηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος του μνημείου, παράλληλα με την ασφάλεια των πολιτών.

Έγινε πλήρης τρισδιάσταση αποτύπωση με τη χρήση laser scanner προκειμένου να αποτυπωθούν σωστά όλες οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και τα καθαιρούμενα τμήματα να μπορούν να ανακατασκευαστούν πιστά. Η τελική απόφαση καθαίρεσης πάρθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, ύστερα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων.

Σήμερα, ξεκίνησαν οι εργασίες καθαίρεσης υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού. Τόσο η φύση του κτιρίου όσο και η θέση του απαιτούν ένα στενό χρονοδιάγραμμα με σκοπό την άμεση απελευθέρωση των παρακείμενων οδών αλλά και την ελάχιστη όχληση.

Gallery