Η εταιρία μας ανέλαβε την εκπόνηση της στατικής μελέτης για την κατασκευή της νέας εγκατάστασης παραγωγής σκυροδέματος στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου Καστελίου.

Η μελέτη έγινε για λογαριασμό της ΤΙΤΑΝ Cement International με στενά χρονοδιαγράμματα και υψηλές απαιτήσεις ακριβείας προκειμένου να ανταποκρίνεται στους περιορισμούς της εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Gallery