Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες παραδοσιακού κτιρίου σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης, προϋφιστάμενου του 1955 και με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα, έγιναν εργασίες επισκευής και ενίσχυσης καθώς και επέκταση του υφισταμένου κτιρίου με προσθήκη καθ’ ύψος και προσθήκη κατ’ έκταση.

Τόσο η στατική μελέτη όσο και η έκδοση της οικοδομικής άδειας αλλά και της άδειας κατεδαφίσεως έγινε από την Domos Structural. Το ίδιο και η επίβλεψη όλων των εργασιών για την κατασκευή.

Gallery