Εκπονήθηκε η στατική μελέτη και υπό την επίβλεψή μας ξεκίνησε και η διαδικασία ανέγερσης υπόσκαφου κτιρίου τριών κατοικιών με πισίνες.

Έργο υψηλών απαιτήσεων το καθιστούν οι πολύ μεγάλες κλίσεις του εδάφους καθώς και το μεγάλο βάθος εκσκαφής που απαιτήθηκε για τη δημιουργία των τριών ανελκυστήρων.

Gallery