Έχουν αρχίσει οι εκσκαφές για την κατασκευή της παραθεριστικής κατοικίας με κωδικό Μ1.15 στη θέση Πωτά Ρωμανού.

Με την ολοκλήρωση των εκσκαφών θα ξεκινήσουν οι εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος της θεμελίωσης.

Η Μ1.15 αποτελεί μία από τις πρώτες βίλες που κατασκευάζει η ΤΕΜΕΣ για την Costa Navarino στα πλαίσια του project Navarino Residences.

Gallery