Σε διαδικασία κατασκευής υποσταθμού ρεύματος προχωράει το εργοστάσιο της ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ.

Οι εργασίες μόνωσης του δώματος έχουν ολοκληρωθεί, όπως επίσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Gallery