Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στατικής ενίσχυσης τριώροφου κτιρίου με υπόγειο στο κέντρο του Ηρακλείου.

Στη φάση αυτή έχει ξεκινήσει η κατασκευή νέων τοιχίων αντισεισμικής θωράκισης του κτιρίου με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite).

Η μελέτη αποτίμησης και ενίσχυσης του κτιρίου καθώς και η επίβλεψη των εργασιών θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία μας.

Gallery