Ταυρωνίτης - Κάνδανος - Παλιοχώρα


Στατικές μελέτες τεχνικών έργων βελτίωσης οδικού άξονα Ταυρωνίτη-Κάνδανου-Παλαιόχωρας Νομού Χανίων.

Gallery