Καμπαναριό στο Φουρνί


Επισκευή του καμπαναριού της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Φουρνί Λασιθίου. Αναγκαία κρίθηκε η επισκευή λόγω παλαιότητας (κατασκευασμένο το 1948) και η ενίσχυση του με ανθρακοϋφάσματα.

Gallery