Σίλο Χάλυψ


Κατασκευή πέντε νέων silos πρώτων υλών και pet-coke της τσιμεντοβιομηχανίας ‘ΧΑΛΥΨ ΑΕ’ στον Ασπρόπυργο.

Gallery