Ρωμαϊκή οικία στην Κω 'Casa Romana'


Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης των λιθοδομών υπό την επίβλεψη της εφορίας κλασικών αρχαιοτήτων.

Gallery