Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου


Σύμβουλοι στη φάση κατασκευής της θεμελίωσης και του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

Gallery