Πεζογέφυρα Παραλιακή Ηρακλειου


Ανηρτημένη μεταλλική πεζογέφυρα στον ποταμό Γιόφυρο Ηρακλείου Κρήτης.

Gallery