Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Μυστράς


Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου για τη στέγαση του Ερευνητικού-Επιστημονικού Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών στο Μυστρά.

Gallery