Νεώριο στο Ηράκλειο Κρήτης


Στατική μελέτη προσωρινής αντιστήριξης κι επισκευής θόλου δυτικού νεωρίου Λιμένος Ηρακλείου. Τα νεώρια αποτελούν μνημείο της βενετσιάνικης περιόδου για την επισκευή των βενετσιάνικων πλοίων της εποχής.

Gallery