Μέγαρο Φυτάκη


Κατασκευασμένο περί το 1925 και χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο. Μελέτη επισκευής, ενίσχυσης και αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού για μετατροπή του σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων.

Gallery