Εστίες Ζωγράφου


Εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή κτιρίου ξενώνων δυναμικότητας 800 κλινών, ως τμήμα του Ολυμπιακού Χωριού στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Gallery