Δομική Μπετόν


Μελέτη κατασκευής silos από οπλισμένο σκυρόδεμα για την αποθήκευση τσιμέντου.

Gallery