Γκαράζ Βόλου


Πολυώροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δήμο Βόλου με επτά υπόγεια και επτά ορόφους από σύμμικτη κατασκευή. Εφαρμογή της μεθόδου top-down στην εκσκαφή του garage σε συνδυασμό με το περιμετρικό διάφραγμα των αλληλοτεμνόμενων φρεατοπασάλλων.

Gallery