Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηρακλείου


Κατασκευασμένο το 1970 με εξαιρετικά ασθενή κατακόρυφα στοιχεία που παρουσίαζαν έντονη διάβρωση λόγω περιβαλλοντικών δράσεων. Έγινε ενίσχυση και αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού.

Gallery