Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)


Έλεγχος για πιθανές καθιζήσεις στη δυτικά πλευρά του κτιρίου.

Gallery