Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες που αφορούν στο τελικό στάδιο επέκτασης της βιομηχανικής μονάδας της ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου με χρήση γραφείων, τα οποία θα είναι λειτουργικά συνενωμένα με τα υφιστάμενα γραφεία και τις αίθουσες παραγωγής.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σταδίου θα έχει πλέον διαμορφωθεί η νέα, σύγχρονη μορφή της εγκατάστασης του εργοστασίου.

Gallery