Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της υπόγειας στάθμης των τμημάτων Α και Β στα πλαίσια των έργων επέκτασης της εργοστασιακής μονάδας. Οι εργασίες συνεχίστηκαν με τη σκυροδέτηση της πλάκας οροφής του ισογείου.

Gallery