Με μεγάλη μας χαρά ξεκίνησε πρόσφατα η συνεργασία μεταξύ της εταιρείας μας  και της  ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ για το έργο της επέκτασης της εργοστασιακής μονάδας της εταιρείας στο Βιομηχανικό Πάρκο Τυλίσου. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, έχουμε αναλάβει την εκπόνηση της στατικής μελέτης για την έκδοση της οικοδομικής άδειας καθώς επίσης και την επίβλεψη της κατασκευής του φέροντος οργανισμού.

Η εν λόγω συνεργασία μας χαροποιεί ιδιαιτέρως καθώς εκτός της πολύ επιτυχημένης πορείας της εταιρείας, πολύ σημαντική είναι η κατάταξη της στις καλύτερες ελληνικές εταιρείες σε ό,τι αφορά το εργασιακό κλίμα γεγονός που την καθιστά φωτεινό παράδειγμα προς τις υπόλοιπες.