Ξεκίνησε η εκπόνηση της στατικής μελέτης υπόσκαφων κατοικιών έκτασης 650 τ.μ. με κολυμβητικές δεξαμενές 150 τ.μ. στο Παλαιόκαστρο Ηρακλείου.

Το οικόπεδο παρουσιάζει αρκετά μεγάλη κλίση άνω του 20% με αποτέλεσμα υψηλές απαιτήσεις θεμελίωσης και διαμόρφωσης του φέροντος οργανισμού και τοιχία υπό κατακόρυφη κλίση.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός είναι φουτουριστικός με συνέπεια πολλές απαιτήσεις στην στατική μελέτη.

Η επίβλεψη θα πραγματοποιηθεί επίσης από εμάς.

Gallery