Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος της A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ στους Ζωφόρους Ηρακλείου, γίνεται ανακατασκευή της υφιστάμενης μονάδας.

Τη στατική μελέτη αλλά και την επίβλεψη του έργου έχει εξ ολοκλήρου αναλάβει η εταιρία μας.

Gallery