Τμήμα Εγνατίας Οδού


Cut and Cover Τ1 στο τμήμα 2.3 της Εγνατίας Οδού: Δροσοχώρι έως ποταμός ‘Αραχθος