Παγκρήτια Τράπεζα


Στατική μελέτη ανέγερσης νέου πολυώροφου κτιρίου με δύο υπόγεια. Η στάθμη θεμελίωσης βρισκόταν κάτω από το επίπεδο της θάλασσας κι έγινε ειδική θεμελίωση με παράλληλη κατασκευή στεγανολεκάνης.

Gallery