Γέφυρα Αναποδάρη


Στατική μελέτη προεντεταμένης γέφυρας στο χείμαρρο Αναποδάρη και διευθέτηση κοίτης στο Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης.

Gallery