Έχουν ξεκινήσει τα έργα για την επέκταση της εργοστασιακής μονάδας της εταιρείας στο Βιομηχανικό Πάρκο Τυλίσου με τις εκσκαφές να βρίσκονται σε εξέλιξη. Αναγκαία κρίθηκε η έρευνα του υπεδάφους με τη χρήση γεωφυσικών μεθόδων και ηλεκτρικής διασκόπησης προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη πιθανών ρηγμάτων ή κοιλωμάτων κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης.

Gallery