Επέκταση για το Hotel Sun Beach που βρίσκεται στα Μάλια Χερσονήσου. Η επέκταση αφορά στην κατασκευή νέων κτιρίων δυναμικότητας 60 δωματίων και στην κατασκευή νέας πισίνας επιφάνειας 850 τ.μ.

Έχει ολοκληρωθεί η στατική μελέτη από το γραφείο μας και ήδη βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης της άδειας δόμησης.

Gallery