Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού του ξενοδοχείου Domenico. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακαίνιση του κτιρίου. Αυτές τις μέρες πραγματοποιούνται οι εργασίες κατασκευής χωρισμάτων με ξηρά δόμηση και η τοποθέτηση των τσιμεντοκονιών των δαπέδων.

Gallery